Ieuan Lewis
Cartref-Home

Oriel-Gallery

Prints Buddsoddiad / Investment Cymraeg - Welsh Cysylltu-Contact Links
Prynir rhan fwyaf o waith celf am y gwerth artistig ond y mae'n  foddhad ychwanegol pan godir gwerth lluniau eich arlunydd.
Most art works are bought because of their artistic value. However it is a source of additional satisfaction when the intrinsic value of your chosen artists work increases.

Da gweld bod poblogrwydd a gwerth lluniau Ieuan wedi codi yn sylweddol yn y 12 mis diwethaf.
It is good to see that the popularity and value of Ieuan's paintings have appeciated in the last 12 months.


Y tebygrwydd uchel yw y bydd ei boblogrwydd a gwerth  ei waith yn dal i gynyddu.
It is highly likely that this trend will continue with future increases in the popularity and value of his paintings.

Dyma gyfle i chi brynu lluniau i'w fwynhau a gwaith celf a ddylsai godi mewn gwerth yn y dyfodol..
This is an opportunity for you to buy paintings you can appreciate and art works that should increase in value in the future.