Ieuan Lewis
Cartref-Home

Oriel-Gallery

Prints Buddsoddiad / Investment Cymraeg - Welsh Cysylltu-Contact Links

Tafarn Yr ALBANY Hotel, Caerdydd-Cardiff

Cofia Dryweryn

37.Adre'n saff- Bad Achub Cei Newydd.New Quay Lifeboat-Home safely.

15. Ladi Gymreig (Glas-Blue) Welsh Lady

16. Ladi Gymreig (Check) Welsh Lady

17. Ladi Gymreig (Coch-Red) Welsh Lady

18.Noson Dda - Good Night

49.Ymlaciwch!!!! Relax!!!!