Ieuan Lewis
Cartref-Home

Oriel-Gallery

Prints Buddsoddiad / Investment Cymraeg - Welsh Cysylltu-Contact Links

36. Pysgotwyr Cei Newydd - New Quay Fishermen

48.Gareth John, Wynnstay Arms,Machynlleth

38.Lloyd George

39.Lloyd George 2

Lloyd George- Young

41.Ffrind 1 - Friend 1

42.Ffrind 2 - Friend 2

43.Ffrind 3 - Friend 3

44.Ffrind 4 - Friend 4

45.W.B.Priestly

14.Pysgotwyr Cwrwgl - Coracle Fishermen

47.Yr arwr Dic Ifans- The hero Dick Evans

49.Ymlaciwch!!!! Relax!!!!