Ieuan Lewis
Cartref-Home

Oriel-Gallery

Prints Buddsoddiad / Investment Cymraeg - Welsh Cysylltu-Contact Links
AR WERTH - ORIGINALS - FOR SALE 
Croeso i Oriel 1 - Lluniau Gwreiddiol AR WERTH.

Welcome to Gallery 1 - Original Paintings FOR SALE

Cliciwch ar unrhyw lun i'w wneud yn fwy ac i gael gwybodaeth ychwanegol.
Please click on any image to enlarge it and to get further information.

Cofia Dryweryn

53.St. Govans, Penfro - Pembrokeshire.

55.Castle Hotel, Llanymddyfri - Llandovery

52.Celtic, Aberaeron

10.Mwnt

30.Tai Ceidwad y Goleudy - LLANDDWYN

34.Y Mochyn Du, Caerdydd- Cardiff

35.Cameo Club, Caerdydd - Cardiff

33.Gwesty PORTMEIRION Hotel

19.Yr Anglesey, Caernarfon

20 Ty Coch, Morfa Nefyn

22. Cwt chwaral - Nantlle - Quarryworkers hut

21.Castell Dolbadarn Castle, Llanberis

28 Enlli mewn Storm - Storm over Bardsey

29 Enlli ar Fachlud haul - Bardsey at sunset

26 Bwthyn a cae aur - Cottage and gold field

23 Nant Peris A, Llanberis

24 Nant Peris B

32.Siop Lyfrau Talacharn - Laugharne Bookshop

14.Pysgotwyr Cwrwgl - Coracle Fishermen

5.Hari Morgan, Aberaeron

31. Felin Wynt Llynnon Windmill