Ieuan Lewis
Cartref-Home

Oriel-Gallery

Prints Buddsoddiad / Investment Cymraeg - Welsh Cysylltu-Contact Links
Welcome to Gallery Room 2
Please click on any image to enlarge it and get further information.

Y Talbot, Tregaron

Y Black Lion

Cofia Dryweryn

52.Celtic, Aberaeron

54.Blodau - Flowers @ Aberaeron

10.Mwnt

11.Cei Newydd -Terraces- New Quay

12.Cei Newydd - Tai Haf- New Quay

13. Parsley + Thyme, Caerwedros.

36. Pysgotwyr Cei Newydd - New Quay Fishermen

37.Adre'n saff- Bad Achub Cei Newydd.New Quay Lifeboat-Home safely.

15. Ladi Gymreig (Glas-Blue) Welsh Lady

16. Ladi Gymreig (Check) Welsh Lady

17. Ladi Gymreig (Coch-Red) Welsh Lady

50.Parsley and Thyme 2