Ieuan Lewis
Cartref-Home

Oriel-Gallery

Prints Buddsoddiad / Investment Cymraeg - Welsh Cysylltu-Contact Links
Aberaeron  
Croeso i Oriel 2 - Lluniau o Aberaeron

Welcome to Gallery 2 - Pictures of Aberaeron 


Cliciwch ar unrhyw lun i'w wneud yn fwy ac i gael gwybodaeth ychwanegol.
Please click on any image to enlarge it and get further information.

1 Harbourmaster, Aberaeron

2. Yr Hive, Aberaeron.

3.Cadwgan,Aberaeron

52.Celtic, Aberaeron

4.Siwrne olaf - Last journey, Aberaeron.

54.Blodau - Flowers @ Aberaeron

Mor Forwyn a'r Harbwrfeistr - Harbourmaster and Mermaid

Bad Achub yn yr Harbwr Aberaeron Harbour with Lifeboat

Harbwr Aberaeron Harbour

9.Ty Stamp, Aberaeron

6.JiBinc, Aberaeron

7.JacDo, Aberaeron

50.Parsley and Thyme 2

8.Swyddfa'r Cyfreithwyr - Solicitors Office,Aberaeron

5.Hari Morgan, Aberaeron